මහ රහතුන් වැඩි මග ඔස්සේ ධර්මය දේශනාකරන අතිපූජණීය රාජගිරියේ අරියඤාණ ස්වාමින්වහන්සේගේ සුමධුර ධර්ම දේශණය හලාවත, කොක්කාවිල, වනරතන ආරණ්‍යය සේනාසනයේ දී..