සරත් දසනායක මියැසි මෙහෙවර

සිරස FM 22 වැනි සංවත්සර සමයේ මහා මියැසි ක්‍රියාන්විතය

ලාංකේය සිනමා සංගීතයට වසන්තය උදා කළ යුග පුරුෂයෙකුට පිදෙන උපහාර ගී ප්‍රසංගය
සරත් සමය – සරත් දසනායක මියැසි මෙහෙවර
මාර්තු 26 වැනිදා රාත්‍රී 7.00 ට නෙළුම් පොකුණ රඟහලේදී .

SARATH SAMAYA TV TR#SirasaFM #SarathSamaya #SarathDasanayaka #Tribute #MusicalShow #March26 #Saturday #0700pm #NelumPokuna #Call0777896519 සිරස FM 22 වැනි සංවත්සර සමයේ මහා මියැසි ක්‍රියාන්විතයලාංකේය සිනමා සංගීතයට වසන්තය උදා කළ යුග පුරුෂයෙකුට පිදෙන උපහාර ගී ප්‍රසංගයසරත් සමය – සරත් දසනායක මියැසි මෙහෙවරමාර්තු 26 වැනිදා රාත්‍රී 7.00 ට නෙළුම් පොකුණ රඟහලේදී .

Posted by Sirasa FM on Monday, March 21, 2016