සිරස FM 22 වැනි සංවත්සර සමයේ මහා මියැසි ක්‍රියාන්විතය

සිරස FM 22 වැනි සංවත්සර සමයේ මහා මියැසි ක්‍රියාන්විතය

ලාංකේය සිනමා සංගීතයට වසන්තය උදා කළ යුග පුරුෂයෙකුට පිදෙන උපහාර ගී ප්‍රසංගය
සරත් සමය – සරත් දසනායක මියැසි මෙහෙවර
මාර්තු 26 වැනිදා රාත්‍රී 7.00 ට නෙළුම් පොකුණ රඟහලේදී …

mikri170316